Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

e-mail: office@bamde.org 

ул. "Акад. Жак Натан" № 10, ап. 506,
Район Студентски, София 1700

10, Acad. Jaques Nathan Str., app. 506,
Studentski District, Sofia 1700

Bulgaria

 Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship

     

Семинар "Успешно поведение на българските предприемачи, мениджъри и фирми в международна (глобална), мултикултурна среда"