Българска асоциация за развитие
на мениджмънта
и предприемачеството

e-mail: office@bamde.org 

phone: +359 2 4709452

 

ул. "Акад. Жак Натан" № 10, ап. 506, Район "Студентски", София 1700

10, Acad. Jacques Nathan Str., app. 506, Studentski District,
Sofia 1700

Bulgaria

 Bulgarian Association for Management Development
and Entrepreneurship