БАРМП

 

Home
Дейности
Членове
Книги
Проекти

 

 

Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е водеща организация в областта на управленското обучение и развитие в България. БАРМП обединява най-добрите български обучаващи институции, промоцира и гарантира качеството на преподавателите и учебните програми, и работи като национална платформа за професионално управленско развитие в България. БАРМП е национална, неправителствена, нетърговска организация, учредена през 1997 г. с подкрепата на Програмата за обучение на мениджъри в България към ФАР. Нейни учредители са водещи организации в сферата на обучението по икономика и мениджмънт.

БАРМП е организация отворена за нови членове, които биха допринесли за процеса на установяване, подобряване и поддържане качеството на управленското развитие в България. Всички организации, имащи компетенции или интереси в управленското обучение и предприемачеството могат да кандидатстват за членство, спазвайки определените изисквания.


Посредством своите дейности БАРМП: 

  • Обединява най-добрите обучаващи институции в България и промоциране на сертифицирани учебни програми на тези институции; 
  • Осигурява качеството на обучението на мениджъри и успешния трансфер на управленско "ноу-хау" към българската бизнес среда; 
  • Установява национални критерии за управленско развитие и създаване на условия за управленско обучение по европейски стандарти; 
  • Служи като място за срещи на мениджъри, отговарящи за управленското развитие във фирмите, консултантски фирми, обучаващи институти и правителствени организации; 
  • Представя България на международни форуми в областта на управленското развитие и предприемачеството; - Предоставя концепции относно мениджмънта и предприемачеството в нашето съвремие и в контекста на тенденциите през XXІ век; 
  • Предлага разнообразни открити курсове и програми за вътрешнофирмено обучение, разработени в тясно сътрудничество в експерти от редица европейски страни, като Дания, Холандия, Германия, Обединено кралство.

БАРМП поддържа контакти със съответстващи на основните й дейности национални и международни организации като Българската международна бизнес асоциация, Българската асоциация на организациите за управленско консултиране, Европейската фондация за управленско развитие и Европейския съвет за дребен бизнес.


За контакти

Телефон
(+359 2) 4709452
Адрес
ул. "Акад. Жак Натан" № 10, ап. 506, Район "Студентски", София 1700
Ел. поща
Офис: office@bamde.org