Дейности

 

Home
Up

 

 

Какво може да предложи БАРМП? 

Открити учебни курсове 

Обучението на мениджъри и управленското развитие са изключително важни за подобряване на резултатите от Вашата дейност. БАРМП предлага открити курсове за обучение в областите на маркетинга, финансовия мениджмънт, управлението на човешките ресурси, международната търговия и бизнес, стратегическото управление и корпоративното преструктуриране, управлението на продукти и качеството, бизнес правото и интелектуалната собственост.

Най-нови учебни програми

  • Обучение и сертифициране на висши мениджъри
  • Обучение на бизнес наследници

Вътрешнофирмено обучение 

Проектите за вътрешнофирмено обучение са изготвени според потребностите на конкретната фирма учебни курсове, фокусирани върху практическото решаване на конкретни проблеми. Подобно обучение цели достигането на реални промени в управлението на Вашият бизнес.

Най-новите предложения за вътрешнофирмено обучение са:

  •  Управление в условията на криза
  •  Преструктуриране на фирмата
  •  Управление на растежа на фирмата

Семинари, симпозиуми, и изследвания 

Информацията за последните постижения в областите на обучението на мениджъри, управленското развитие и предприемачеството е необходимост за Вашата дейност. БАРМП организира семинари, симпозиуми и изследвания в посочените области, като ги съобразява с конкретните условия, в които работят на българските фирми.

Консултантски услуги

В случаите на специфични проблеми, БАРМП предлага консултантски услуги на частни и приватизирани фирми в областта на усъвършенстване на управленската дейност. Например: БАРМП предлага специално обучение и консултации по правните аспекти на 'членството на България в Европейския съюз, по въпросите на интелектуалната собственост, на стратегическото управление.

 

 

Home Contents

Last modified: 01-10-21